Tỉnh bang Quebec hủy bỏ dự trù đánh thuế những người chưa chủng ngừa covid.

Montreal: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 1 tháng hai, thủ hiến Francois Legault của tỉnh bang Quebec cho biết là ông hủy bỏ dự trù đưa ra dự luật lên quốc hội tỉnh bang nhằm đánh thuế những người chưa chủng ngừa covid. Cũng theo thủ hiến Legault thì đánh thuế những người chưa chủng ngừa sẽ gây ra những chia rẽ trong cộng đồng., và cư dân trong tỉnh bang cần phải đoàn kết trong thời gian có đại dịch.
Thủ hiến Legault cũng nói là với số người Quebecers nhiễm covid sút giảm và với số nhân viên y tế bị ốm phải nghỉ đã bớt, chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ cho giảm bớt những ngăn cấm trong những ngày sắp tới.
Thủ hiến Legault loan báo là bắt đầu từ ngày 14 tháng hai sắp đến, các phòng tập thể dục, các tiệm đấm bóp ở tỉnh bang Quebec sẽ được mở cửa lại với số khách hàng được vào là 50 phần trăm sức chứa của các cơ sở này.
Các nhóm thể thao cho người lớn cũng sẽ được cho hoạt động trở lại với số người tham dự tối đa là 25 người.
Trong khi đó các cơ sở thương mại khác như quán rượu, hộp đêm ở tỉnh bang Quebec vẫn còn bị đóng cửa.