Tỉnh bang Quebec trả lương “bảo đảm” cho những người không có việc làm

Montreal: Những người Quebecers, không có khả năng làm việc vì tật nguyền, có thể sẽ được chính quyền tỉnh bang trả cho một số lương căn bản bảo đảm , bắt đầu từ năm tới 2018, theo như những tin tức vừa công bố.
Việc trả lương căn bản cho những người không có khả năng làm việc vì tật nguyền là một trong số những chương trình mà chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ cho thực hiện nhằm làm giảm nạn nghèo đói trong tỉnh bang, và với kinh phí lên đến 3 tỷ dollars.
Tuy nhiên chương trình trả lương căn bản chỉ cho người tàn tật, của chính quyền tỉnh bang đã không làm hài lòng nhiều tổ chức chống nghèo đói ở tỉnh bang Quebec, vì những tổ chức này muốn chính quyền phải trả lương căn bản cho tất cả mọi người Quebecers không có việc làm, chứ không chỉ cho những người tàn tật hay bệnh tật không đi làm được. Vào khoảng 84 ngàn người Quebecers có những trở ngại về thể xác và tâm thần, không đi làm được, sẽ được lãnh lương căn bản bảo đảm bắt đầu từ tháng giêng năm tới 2018.
Số tiền lương căn bản bảo đảm này sẽ bắt đầu ở mức $73 một tháng, và số lương này sẽ gia tăng lên đến mức $440 một tháng vào năm 2023 hay $18,029 một năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email