Tỉnh bang Saskachewan cần những công chức tình nguyện tạm thời giúp các bệnh viện

Sakastoon: Với số người lây nhiễm covid và phải vào bệnh viện gia tăng, chính quyền tỉnh bang Saskatchewan đã thiết lập một chương trình nhằm cứu nguy cho các bệnh viện đang bị tràn ngập bởi số bệnh nhân bị covid và thiếu nhân viên.
Theo chương trình này, chính quyền tỉnh bang Saskatchewan kêu gọi và chuyển các công chức đến các bệnh viện làm những việc không chuyên môn.
Những công việc này như là di chuyển bệnh nhân, đưa thức ăn cho bệnh nhân, lau chùi phòng ốc cũng như các công việc hành chánh.
Theo dự trù, chính quyền tỉnh bang Saskatchewan cần khoảng 500 công chức cho các việc phụ giúp tại các bệnh viện.
Những nhân viên công chức tình nguyện phải là những người đã chủng ngừa covid hoàn toàn và phải sẵn sàng khi cần.
.