Tình trạng thiếu bác sĩ gia đình ở Canada ngày thêm trầm trọng

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 11 tháng 7, đài CBC có một bài nhận định về tình trạng thiếu hụt bác sĩ gia đình ở Canada và cho là tình trạng thiếu hụt ngày một trầm trọng hơn.
Nữ bác sĩ Rachelle Beanlands, một bác sĩ gia đình vừa tốt nghiệp ở đại học y khoa Ottawa nói là bà rất háo hức khi trở thành một bác sĩ gia đình, nhưng cũng lo âu là công việc sẽ nặng nề, phải nhận nhiều bệnh nhân vì số bác sĩ gia đình đang thiếu hụt ở Canada.
Theo tin của đàii CBC thì số sinh viên y khoa sau 4 năm tốt nghiệp, đã có khuynh hướng muốn trở thành bác sĩ chuyên môn hơn là bác sĩ gia đình.
Theo bản thống kê của the Canadian Residence Matching Service thì trong năm 2022, chỉ có 30.7 phần trăm các tân bác sĩ ở Canada chọn ngành bác sĩ gia đình, so với 31.4 phần trăm tân bác sĩ chọn ngành bác sĩ gia đình trong năm 2021 và 38 phần trăm chọn ngành bác sĩ gia đình trong năm 2015.
Càng ngày số tân bác sĩ ở Canada chọn ngành bác sĩ gia đình lại càng giảm..
Chúng ta cũng nên biết là muốn hành nghề bác sĩ ở Canada thì một sinh viên phải học 4 năm bậc cử nhân, và thi vào trường y khoa. Nếu được nhận thì sinh viên này sẽ học 4 năm trong trường y khoa.
Sau 4 năm thì các tân bác sĩ chọn ngành.
Nếu muốn làm bác sĩ gia đình thì các bác sĩ sẽ phải học thêm 2 năm nội trú.
Nếu chọn các ngành chuyên khoa khác thì thời gian nội trú khoảng 5 năm cộng thêm một năm chuẩn bị fellowship tức là một bác sĩ chuyên khoa sẽ phải qua 14 năm học, trong khi một bác sĩ gia đình sẽ cần 10 năm.
Các tân bác sĩ đã tránh không chọn ngành bác sĩ gia đình vì sợ là sẽ phải nhận nhiều bệnh nhân quá khả năng, và sẽ không có thời giờ cho gia đình, cho bản thân.
Vì thiếu bác sĩ gia đình cho nên riêng ở tỉnh bang Ontario không thôi, đã có 1.3 triệu người chưa có bác sĩ gia đình. Những người này khi cần sẽ ohải đến các walkin clinics hay phòng cấp cứu các bệnh viện.
Chính quyền tỉnh bang Ontario đã có những nỗ lực gia tăng thêm số sinh viên được nhận vào các trường y khoa ở tỉnh bang Ontario: trong năm nay 2022, sẽ có thêm 160 chỗ cho các sinh viên y khoa năm thứ nhất và 295 chỗ cho các sinh viên nội trú ở các trường đại học y khoa ở tỉnh bang Ontario.

Nhận báo giá qua email