Tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở tỉnh bang British Columbia.

Vancouver: Một đại hội của hiệp hội giáo chức tỉnh bang British Columbia đã diễn ra trong ngày chúa nhật 18 tháng 3, và sẽ kéo dài cho đến ngày thứ ba.
Trong ngày kết thúc cuộc đại hội, thủ hiến John Horgan sẽ đọc diễn văn trước các đại biểu.
Đây là cuộc họp lớn nhất của hiệp hội giáo chức tỉnh bang B.C. kể từ năm 2016 cho đến nay: năm mà có một hợp đồng mới được ký kết với chính quyền tỉnh bang, nhằm gia tăng số giáo chức cần thiết.
Theo ông Glen Hansman, chủ tịch hiệp hội giáo chức tỉnh bang B.C. thì các đại biểu nhóm họp, chuẩn bị cho việc thương thảo một hợp đồng mới với chính quyền tỉnh bang, khi hợp đồng cũ chấm dứt vào năm tới 2019.
Cũng theo ông chủ tịch Hansman thì kể từ năm 2016 cho đến nay, đã có thêm trên 3 ngàn giáo viên mới cho hệ thống giáo dục tỉnh bang, nhưng vẫn chưa đủ cho nhu cầu, vẫn còn thiếu những giáo viên mà đặc biệt là những giáo viên dạy những trẻ khuyết tật và giáo viên dạy tiếng Pháp.
Trong khi ở các tỉnh bang khác như tỉnh bang Ontario thì có rất nhiều những sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục, đã không có việc làm, mà một phần là số giáo chức nghỉ hưu hàng năm quá ít.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email