Tốc độ tối đa ở nhiều xa lộ tỉnh bang Ontario được gia tăng lên 110 cây số một giờ.

Toronto:Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 30 tháng 3, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho gia tăng tốc độ tối đa ở nhiều xa lộ trong tỉnh bang.
Hiện nay tốc độ tối đa ở các xa lộ trên tỉnh bang Ontario là 100 cây số một giờ.
Vào năm 2019, chính quyền tỉnh bang cho thử nghiệm việc gia tăng tốc độ ở 6 khúc xa lộ trên tỉnh bang lên đến 110 cây số một giờ.
Bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, thì tốc độ tối đa ở 6 khúc xa lộ này sẽ được duy trì ở mức 110 cây số một giờ.
6 khúc xa lộ sẽ có tốc độ duy trì ở mức 110 cây số một giờ là:
– Xa lộ QEW từ Hamilton đến St Catharine
-Xa lộ 402 từ thành phố London đến thành phố Sarnia.
-Xa lộ 417 từ Ottawa đến biên giới tỉnh bang Quebec.
-Xa lộ 417 ở vùng Kanata
-Xa lộ 401 từ thành phố Windsor đến Tibury
-Xa lộ 404 từ Newmarket đến Woodbine.
Tuy tốc độ tối đa ở phần lớn xa lộ ở tỉnh bang Ontario là 100 cây số 1 giờ, nhưng nếu người ta chạy đến 120 cây số một giờ, thì dường như cảnh sát cũng không buồn bắt giữ. Nếu chạy trên 130 cây số một giờ thì sẽ gặp rắc rối với cảnh sát tuần lưu xa lộ.

Nhận báo giá qua email