Tối cao pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ luật cho phụ nữ Mỹ được phá thai.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 6, các thẩm phán của tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu hủy bỏ luật Roe v. Wade; luật cho phép phụ nữ Mỹ được quyền phá thai, với tỷ số là 6 -3.
Luật Roe v, Wade là luật thiết lập quyền trong hiến pháp cho phụ nữ Mỹ được phá thai từ năm 1973 cho đến nay: những phụ nữ Mỹ được quyền xin phá thai trong thời gian từ lúc có bầu cho đến khi thai nhi được 26 tuần
Theo nhận xét của các nhà chuyên môn thì khoảng một nửa các tiểu bang Hoa Kỳ sẽ cho hủy bỏ hay giới hạn việc cho phụ nữ được phá thai.
Những tổ chức ủng hộ việc phá thai đã lên tiếng phản đối quyết định của tối cao pháp viện, trong khi những người chống việc phá thai, đã lên tiếng hoan hô.
Cựu tổng thống Trump đã nói việc hủy bỏ luật phá thai là công lao của ông, vì 3 thẩm phán mà ông Trump bổ nhiệm, đã ủng hộ việc hủy bỏ đạo luật phá thai. Đó là các thẩm phán Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett.
Tuyên bố trong ngày thứ sáu 24 tháng 6, tổng thống Biden nói là việc tối cao pháp viện hủy bỏ luật cho phụ nữ Mỹ được quyền phá thai là một ngày buồn cho nước Mỹ, nhưng cuộc chiến về chuyện phá thai vẫn chưa chấm dứt.
Tổng thống Biden hô hào các cử tri Mỹ nên bầu cho những người đại diện dân cử, những người ủng hộ việc phá thai, trong các cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11 sắp đến.
Tổng thống Biden cũng nói việc hủy bỏ luật cho phá thai sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 10 triệu phụ nữ Hoa Kỳ.
Cũng trong ngày thứ sáu 24 tháng 6, ở thủ đô Ottawa, thủ tướng Trudeau cũng gay gắt chỉ trích quyết định của tối cao pháp viện tước bỏ quyền được phá thai của phụ nữ Mỹ, và ông cho là quyết định này là một quyết định khủng khiếp.
Hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối quyết định của tối cao pháp viện Mỹ diễn ra trong những ngày cuối tuần 25 tháng 6 tại nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ.

Nhận báo giá qua email