Tối cao Pháp viện lần đầu tiên có nữ thẩm phán da đen

Hôm 7/4, Thượng viện chuẩn thuận bà Ketanji Brown Jackson làm Thẩm phán Tối cao Pháp viện.

Bà Jackson, thẩm phán tòa phúc thẩm 51 tuổi với chín năm kinh nghiệm trong tòa án liên bang, được chuẩn thuận với 53 phiếu thuận, 47 phiếu chống, hầu như theo lằn ranh của hai đảng với ba phiếu bầu của Đảng Cộng hòa. Chủ tọa công bố kết quả cuộc bỏ phiếu là Phó Tổng thống Kamala Harris, cũng là một phụ nữ màu.

Thủ lãnh Khối đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer vui mừng nói: “Đây là một ngày tuyệt vời, một ngày vui vẻ, một ngày đầy cảm hứng – đối với Thượng viện, đối với Tòa án tối cao và nước Mỹ.”

Tầng trên của tòa nhà Thượng viện hầu như không còn chỗ trống kể từ khi bắt đầu đại dịch cách đây hai năm, và khoảng một chục dân biểu Hạ viện, một phần của nhóm thành viên Da đen của Quốc hội, đã đứng ở cuối phòng họp.

“Chúng tôi đang làm nên lịch sử,” Dân biểu Marilyn Strickland của bang Washington tuyên bố.

Bà Harris, dừng lại vì xúc động khi đọc phiếu bầu, nói khi rời Điện Capitol rằng bà “vui mừng khôn xiết, vô cùng xúc động”.

Bà Jackson sẽ nhậm chức khi Thẩm phán Tối cao Pháp viện Stephen Breyer nghỉ hưu vào mùa hè này, củng cố cánh tự do của tòa án do phe bảo thủ thống trị 6/3. Bà Jackson có mặt tại Tòa Bạch Ốc, cùng ông Biden quan sát cuộc bỏ phiếu.

Bà Jackson sẽ là Thẩm phán Tối cao Pháp viện da đen thứ ba, sau ông Thurgood Marshall và ông Clarence Thomas, và là phụ nữ thứ sáu. Bà sẽ tham gia cùng ba phụ nữ khác là Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett – có nghĩa là bốn trong số chín thẩm phán sẽ là những phụ nữ đầu tiên trong lịch sử.

Nhận báo giá qua email