Tới năm 2026, Việt Nam sẽ có nam nhiều hơn nữ 1,4 triệu

Việt Nam sẽ mất cân bằng giới tính nặng nề khi đến năm 2026 trong nước sẽ có nam nhiều hơn nữ 1,38 triệu.

Đó là dự báo của Tổng cục Dân số VN được đưa ra tại tọa đàm về mất cân bằng giới tính tổ chức ngày 13/11. Báo chí Nhà nước Việt Nam vào cùng ngày trích dẫn lời bác sĩ Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Giáo Dục, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình của Bộ Y Tế VN rằng xu hướng tỷ số giới tính khi sinh thiếu cân bằng sẽ tiếp tục tăng cao vì ở Việt Nam vẫn còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ và chế độ an sinh xã hội chưa đảm bảo nên cha mẹ tận dụng khoa học công nghệ để chọn giới tính trước khi sinh hoặc chọn phá thai.

Hệ lụy về lâu về dài là tình trạng bất bình đẳng về giới, kể cả bạo lực giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email