Tổng thống Biden công bố dự án tài trợ việc phát triển nền kinh tế Mỹ

Pittsburgh: Tổng thống Joe Biden đã công bố dự án tài trợ việc phát triển nền kinh tế Mỹ với số ngân khoản khổng lồ lên tới 2 ngàn tỷ Mỹ kim. Dự án tài trợ việc phát triển kinh tế qua những chương trình xây cất lại hệ thống hạ tầng cơ sở đã quá cũ, trợ giúp các chương trình sản xuất xe điện, chương trình sản xuất năng lượng sạch, gia tăng những giúp đỡ cho kỹ nghệ chăm sóc người lớn tuổi..
Dự án vĩ đại này có tên là kế hoạch kiến tạo công ăn việc làm cho người Mỹ, sẽ giúp phát triển lại nền kinh tế Hoa Kỳ đang bị suy thoái trong thời đại dịch.
Hàng tỷ Mỹ kim sẽ được đổ ra tài trợ cho việc xây cất đường xá, cầu cống, đường rầy xe lửa.. với mục tiêu tạo thêm hàng triệu công ăn việc làm với lương cao cho các nghiệp đoàn lao động.
Để có tiền tài trợ cho dự án khủng này, tổng thống Biden sẽ gia tăng mức thuế công ty trở lại mức 28 phần trăm, mức thuế công ty trước khi cựu tổng thống Trump lên cầm quyền.
Tổng thống Biden cũng nói dự án này là một chương trình tạo thêm công ăn việc làm lớn nhất ở Hoa Kỳ, kể từ thời thế chiến thứ Hai.
Dự án tạo việc này bao gồm 621 tỷ dollars cho việc tái thiết lại hệ thống đường xá cầu cống, trợ giúp việc phát triển loại xe điện, trợ giúp các hệ thống chuyên chở công cộng..
111 tỷ Mỹ kim cho việc xây cất lại hệ thống ống dẫn nước và hệ thống ống thải trên toàn Hoa Kỳ.
100 tỷ Mỹ kim cho việc nâng cấp hệ thống internet, và 100 tỷ Mỹ kim cho việc nâng cấp hệ thống điện lực.
Các trường học, nhà thương cũng được sửa sang lại.
Dự án tài trợ việc kiến thiết lại nền kinh tế của tổng thống Biden có thể sẽ gặp nhiều trở ngại tại thượng viện Hoa Kỳ, khi số thượng nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ngang ngửa nhau.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email