Tổng thống Biden lại có dương tính với covid

Hoa Thịnh Đốn: Trong lần thử nghiệm hôm thứ bảy ngày 30 tháng 7, tổng thống Biden đã có dương tính với covid thêm một lần nữa, sau nhiều ngày liên tiếp thử nghiệm không có dương tính với covid.
Theo bác sĩ Kevin O’Connor, bác sĩ của tổng thống Biden thì tổng thống Biden năm nay 79 tuổi, tuy thử nghiệm có dương tính với covid, nhưng không có triệu chứng.
Bác sĩ O’Connor cũng cho biết là tuy có dương tính, nhưng tổng thống Biden không có triệu chứng và sức khỏe vẫn ở tình trạng tốt.
Bác sĩ gia đình của tổng thống Biden cũng nói là tổng thống Biden sẽ trở lại tình trạng cách ly, không giao tiếp với bất kỳ ai trong những ngày sắp tới.
Trước đó, tổng thống Biden đã có dương tính với covid và phải cách ly. Những lần thử nghiệm vào những ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu trong tuần, thì tổng thống Biden có âm tính, nhưng cuộc thử nghiệm, vừa diễn ra hôm thứ bảy thì thử nghiệm cho thấy ông bị dương tính.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email