Tổng thống đắc cử Joe Biden đề ra chương trình cứu trợ đại dịch trị giá 1,900 tỷ Mỹ kim.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ năm ngày 14 tháng giêng, tổng thống đắc cử Joe Biden đã đưa ra một dự thảo cứu trợ đại dịch trị giá 1,900 tỷ Mỹ kim.
Trong chương trình tài trợ mới này, sẽ bao gồm những tài trợ từ mọi lãnh vực: từ việc gia tăng số tiền cứu trợ từ $600 lên $2,000, tài trợ cho các chương trình chủng ngừa covid trên toàn quốc.
Trong chương trình này cũng có những trợ giúp cho những người đang thất nghiệp, bằng cách gia tăng số tiền thất nghiệp thêm $400 một tuần, từ nay cho đến tháng 9.
Chương trình tài trợ cũng gia tăng tiền lương tối thiểu ở Hoa Kỳ lên đến 15 Mỹ kim một giờ.
Một số chi tiết của chương trình tài trợ đại dịch:
– tài trợ 20 tỷ Mỹ kim cho chương trình chủng ngừa covid trên toàn quốc.
-bỏ ra 130 tỷ Mỹ kim giúp các trường học mở cửa lại.
-gia tăng tín dụng trẻ em lên đến $3,000 một em, và $3,600 một em cho những trẻ dưới 6 tuổi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email