Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có nên ra tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì?

Hoa Thịnh Đốn: Năm nay là năm 2022, năm mà tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ đã nắm quyền được 2 năm trong nhiệm kỳ 4 năm của một vị tổng thống Hoa Kỳ.
Tuy mới có 2 năm nhưng các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang nhộn nhịp chuẩn bị tìm ứng cử viên vào chức tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào năm 2024 sắp tới?
Theo lệ thường thì đương kim tổng thống Mỹ sẽ ra tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ nhì, vì một người chỉ có quyền giữ chức tổng thống Mỹ tối đa 2 nhiệm kỳ.
Chúng ta cũng thấy là chưa có một vị tổng thống Hoa Kỳ nào chỉ làm một nhiệm kỳ và không ra tái ứng cử cho nhiệm kỳ thứ hai.
Tuy nhiên trường hợp của tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ là một trường hợp đặc biệt.
Ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ này, cũng có những nỗ lực yêu cầu tổng thống Biden không nên ra tranh cử lần thứ nhì.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Harvard CAPS/Harris thì 71 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến đã nói là tổng thống Biden không nên ra tái tranh cử.
Những người Mỹ đã không hài lòng về những đường lối của chính quyền liên bang trong việc đối phó với nạn lạm phát phi mã cũng như giá xăng dầu gia tăng đến mức kỷ lục.
Trong số những người Mỹ không muốn tổng thống Biden ra tái ứng cử , thì 30 phần trăm số người được hỏi ý kiến cho là tổng thống Biden quá già : năm nay ông ta 79 tuổi và hai năm nữa là 81 tuổi!
Ngoài ra 45 phần trăm cho là ông Biden là tổng thống “xấu”.
60 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến đã nghi ngờ là tình trạng tâm thần của tổng thống Biden không được vững mạnh, có những dấu hiệu là ông quên nhiều thứ: quên tên tuổi của người thân, quên địa danh…
Trong khi đó chỉ có 38 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến, chuẩn y việc làm của tổng thống Biden: mức chuẩn y thấp nhất cho một tổng thống Mỹ sau 2 năm nắm quyền.
Những cuộc thăm dò ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ, thì nếu tổng thống Biden ra tái ứng cử, chỉ có 30 phần trăm những người thuộc đảng Dân Chủ bỏ phiếu cho ông ta.

Nhận báo giá qua email