Tổng thống Joe Biden cho xóa nợ tiền học sinh viên

Tuyên bố trong ngày 24/8, Tổng thống Joe Biden loan báo chương trình tài trợ cho những người còn thiếu nợ tiền học sinh viên.

Cũng theo tổng thống Biden thì chương trình này nhắm vào những người cần giúp đỡ nhiều nhất.

-Những người mượn nợ tiền học với bộ giáo dục liên bang mà lợi tức hàng năm dưới con số $125,000 sẽ được xóa nợ sinh viên $20,000 nếu người này nhận được học bổng Pell Grants. Còn nếu không nhận được học bổng Pell Grants thì số tiền được xóa nợ chỉ ở mức $10,000.

Chính quyền liên bang cũng cho ấn định số tiền nợ mà các sinh viên học bậc cử nhân phải trả là 5 phần trăm tổng số lợi tức hàng tháng của người này.

Đồng thời tổng thống Biden cũng cho biết là chính quyền liên bang cho trì hoãn việc trả nợ tiền học sinh viên cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay 2022.

Hiện có hơn 43 triệu người dân Mỹ vay nợ tiền học sinh viên từ chính quyền liên bang, với món nợ trung bình là $37,667. Có khoảng 1/3 trong số này nợ ít hơn $10,000, và khoảng một nửa nợ ít hơn $20,000. Tòa Bạch Ốc ước tính rằng kế hoạch của Tổng Thống Biden sẽ xóa hoàn toàn khoản nợ tiền học của khoảng 20 triệu người Mỹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email