Tổng thống Joe Biden quên mất đường xuống diễn đàn: bệnh Quên của ông trở nên trầm trọng

Nữu Ước: Trong cuộc hội thảo về kinh tế có tên là Global Fund Comference tại thành phố New York trong hôm thứ tư ngày 21 tháng 9, tổng thống Joe Biden đã lên đọc diễn văn.
Khi chấm dứt bài diễn văn, ông quay lại đi xuống khỏi bục diễn đàn, thì khựng lại không biết đi đường nào. Tổng thống Biden quay lại ngó trước ngó sau, hỏi những người ở dưới diễn đàn là đường nào đi xuống, trước khi nhận ra đường phải xuống.
Đây có thể là một tình trạng quên đường lối của những người lớn tuổi bị bệnh quên?
Tổng thống Biden năm nay 79 tuổi và ông cũng cho biết là sẽ dự tính ra tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2024, tức là 2 năm nữa, khi tổng thống Biden ở tuổi 81.
Đã nhiều chuyện quên xảy ra cho tổng thốnng Biden như trong một cuộc nói chuyện về đại dịch covid, tổng thống Biden quên và tính bắt tay thượng nghị sĩ Chuck Schumer 2 lần.
Những triệu chứng bệnh quên của tổng thống Biden như là lập đi lập lại câu nói vừa nói xong, quên tên người và quên địa điểm, kể những câu chuyện không thật trong tưởng tượng..
Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức thăm dò dân ý Harris Poll và trường đại học Havard thì 71 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến đã không muốn tổng thống Biden ra tái ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email