Tổng thống Trump bị buộc tội!

Hoa Thịnh Đốn: Trong phiên họp diễn ra vào tối thứ tư 18 tháng chạp, các dân biểu của hạ viện Hoa Kỳ đã buộc tội tổng thống Trump về các tội lạm dụng quyền lực và ngăn cản việc hành xử của quốc hội.
Tổng thống Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ thứ ba bị buộc tội sau cố tổng thống Andrew Jackson và cựu tổng thống Bill Clinton.
Bản luận tội sau khi được hạ viện thông qua, sẽ được chuyển lên thượng viện, và chỉ khi nào có đủ 2 phần 3 số thượng nghị sĩ đồng ý thì bản luận tội mới được thi hành và tổng thống Trump sẽ buộc phải rời chức vụ trước nhiệm kỳ.
Tuy nhiên điều này chắc sẽ không xảy ra vì số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa chiếm đa số, và những thượng nghị sĩ này đã cho biết là thay vì đồng ý buộc tội, họ sẽ tha tội cho ông Trump.
Cũng trong tối hôm thứ tư, tổng thống Trump đã đến thành phố Battle Creek, tiểu bang Michigan, đọc diễn văn trong một cuộc biểu dương lực lượng của hơn 5 ngàn người ủng hộ ông Trump: một Hoa Kỳ đang bị phân chia!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email