Tổng thống Trump được trắng án

Hoa Thịnh Đốn: Trong phiên xử luận tội tổng thống Trump diễn ra ở thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ tư ngày 5 tháng 2, các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu bênh vực cho tổng thống Trump và giúp cho ông trắng án ở cả hai tội danh: lạm dụng quyền hành và cản trở việc làm của quốc hội.
Muốn trục xuất một tổng thống, và sau khi nghị án ở hạ viện, cần có ít nhất 2 phần 3 tổng số thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận.
Tổng thống Trump là tổng thống thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ đã bị luận tội.
Hai tổng thống khác bị luận tội là tổng thống Andrew Johnson vào năm 1868 và tổng thống Bill Clinton vào năm 1999.
Cả ba tổng thống đều được trắng án.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email