Tổng thống Trump ký ban hành bản ngân sách và gói trợ cấp đại dịch

West Palm Beach: Sau nhiều ngày trì trệ, cuối cùng vào chiều hôm chúa nhật ngày 27 tháng chạp, tổng thống Trump đã ký ban hành bản ngân sách quốc gia và kèm theo là chương trình tài trợ đại dịch cho cư dân.
Ông cũng nói thêm là số tiền tài trợ trực tiếp cho mọi cư dân Mỹ có $600, quá ít và ông muốn tăng lên đến $2,000 cho mỗi người.
Gói trợ cấp đại dịch trị giá 900 tỷ Mỹ kim gồm nhiều chương trình tài trợ cho cư dân , cho các sơ sở thương mại nhất là giới tiểu thương có thể cầm cự sống còn trong những tháng sắp tới.
Những người Mỹ có lương trong năm 2019 ít hơn 75 ngàn Mỹ kim một năm, sẽ được trợ cấp $600 một người thay vì $1,200 như trong gói trợ cấp covid thứ nhất diễn ra vào tháng 3 vừa qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email