Tổng thống Trump sẽ mất sự ủng hộ của nhiều nhóm cử tri từng ủng hộ ông trong năm 2016

Hoa Thịnh Đốn:Theo nhận định của Yahoo News và tổ chức thăm dò dư luận YouGov thì trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã thắng vì có nhiều người không thích cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nhưng lại quyết định bỏ phiếu cho ông Trump vì nghĩ ông ta là một nhà thương mại thành công và trước đây không dính líu gì đến chính trị.
Những người bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016, mà phần lớn là những phụ nữ da trắng có bằng cấp đại học, đã thay đổi ý định bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong kỳ bầu lại một nửa quốc hội Mỹ vào năm 2018.
Các cuộc thăm dò dân ý diễn ra trong những ngày qua cho thấy những thay đổi lớn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra.
Các cuộc thăm dò dân ý mới đây cũng cho thấy là số người bỏ ông Trump dự định bỏ phiếu cho ông Biden gia tăng mạnh mẽ sau cuộc tranh luận diễn ra giữa hai ứng cử viên và sau khi ông Trump bị nhễm covid.
Số người không thích ông Trump gia tăng từ mức 50 phần trăm lên đến 56 phần trăm, trong khi số phụ nữ da trắng có bằng cấp đại học không thích ông Trump đã gia tăng đến mức 63 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email