Tổng thống Trump thị sát bức tường biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ, trước khi rời chức vụ.

San Bernardino, Arizona: Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng giêng, tổng thống Trump đã đến thành phố San Bernardino, tiểu bang Arizona để thị sát những công trình xây cất bức tường biên giới ngăn cách với Mễ Tây Cơ.
Tổng thống Trump khi tranh cử chức tổng thống năm 2016, ông đã hứa là ông sẽ xây bức tường biên giới và bắt chính quyền Mễ Tây Cơ phải trả chi phí.
Mễ Tây Cơ không chịu chi tiền và ông Trump đã phải dùng ngân sách quốc phòng để xây cất.

Biên giới giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ dài trên 3,200 cây số và cho tới nay, các công ty xây cất mới hoàn thành chừng 727 cây số với kinh phí xây cất lên đến trên 15 tỷ Mỹ kim.
Việc xây cất bức tường biên giới đã gặp những chỉ trích là đã không ngăn cản được những người Nam Mỹ muốn lẻn qua Hoa Kỳ bằng ngả biên giới.
Ngoài ra việc xây cất bức tường biên giới cũng gây những thiệt hại cho thú rừng chim chóc cuộc sống hoang dã đã bị ngăn cản bằng bức tường biên giới này. Khu vực biên giới Mễ và Hoa Kỳ là nơi trú ngụ của 93 loài thú có thể bị tuyệt chủng cần được bảo vệ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email