Tổng thống Trump trao tặng huân chương Tự Do cho những người bạn chơi gôn.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng giêng, trước khi rời tòa Bạch Ốc, tổng thống Trump đã tao tặng huy chương Tự Do cho ba tay gôn, gồm có hai tay gôn nhà nghề đã về hưu là Anika Sorenstam và Gary Palyer, và một tay gôn đã qua đời từ hơn 60 năm trước là tay gôn Babe Didrikson Zaharias.
Cuộc trao tặng huy chươn cao quý Tự Do, the President Medal of Freedom, của tổng thống Trump đã được tổ chức tại tòa Bạch Ốc và không công bố ra ngoài.
Tổng thống Trump là một người mê chơi gôn và trong thời gian còn làm tổng thống, ông ta đã đi chơi gôn cả hàng trăm lần.

Huân chương Tự do của Tổng thống là vinh dự dân sự cao quý nhất của Quốc gia, được trao tặng cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt xứng đáng cho an ninh hoặc lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, cho hòa bình thế giới, cho văn hóa hoặc những nỗ lực quan trọng khác của công hoặc tư.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email