Toronto: thành phố có nhiều chuột nhất ở Canada

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 19 tháng 10, công ty diệt trừ thú vật phá hoại Orkin Canada, công bố danh sách của 25 thành phố ở Canada, là những thành phố có loài chuột sinh sống nhiều nhất.
Đứng đầu bảng danh sách là thành phố Toronto.
Sau đây là danh sách 10 thành phố có số chuột đông nhất ở Canada theo công ty Orkin.

1. Toronto
2. Vancouver
3. Burnaby, B.C.
4. Kelowna, B.C.
5. Mississauga
6. Calgary
7. Victoria, B.C .
8. Richmond, B.C.
9. Edmonton
10. St. John’s, Newfoundland

Như thế số chuột tụ tập nhiều nhất ở ba tỉnh bang là tỉnh bang Ontario, British Columbia và Alberta, cũng là những tỉnh bang có đông người sinh sống.
Các thành phố trong vùng đại thủ phủ Toronto cũng có sĩ số chuột cao là thành phố Scarborough đứng hàng thứ 11, thành phố North York đứng hàng thứ 22 và thành phố Etobicoke đứng hàng thứ 24.
Vùng đại thủ phủ Toronto là vùng có nhiều chuột nhất Canada.
Một trong những lý do khiến người ta thấy nhiều chuột nhất ở vùng đại thủ phủ Toronto là những công trình xây cất, gây những tiếng ồn ào, khiến cho loài chuột phải bỏ tổ chạy ra ngoài, tìm những nơi sinh sống trong nhà cửa của cư dân.
Thêm nữa, những thức ăn bỏ đi của cư dân mà không đậy kỹ trong các thùng rác, hay vứt bỏ ra ngoài, đã giúp cho loài chuột sinh sôi nẩy nở ngày một nhiều.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email