Trạm chích ngừa tại sân vận động NRG tiếp tục hoạt động thêm 4 tuần lễ

Tiếp theo sau những thỉnh cầu từ phía Tỉnh trưởng Lina Hidalgo của Harris County, Thị trưởng Sylvester Turner của Houston cùng với nhiều viên chức khác, cơ quan FEMA và chi nhánh tại Texas đã quyết định gia hạn thời gian hoạt động của trung tâm chích ngừa to lớn tại sân vận động NRG thêm 4 tuần lễ nữa. Đây là một trong những trung tâm có khả năng chích ngừa mỗi ngày số lượng lớn khoảng 6,000 người, và sẽ tiếp tục làm việc cho đến ngày 18/5.

Trong một thông cáo được phát ra trong tuần qua, Thống đốc Greg Abbott cũng cho biết là cơ quan FEMA đã đồng ý chấp thuận một phần thỉnh cầu gia hạn chiến dịch chích ngừa tại những trung tâm to lớn ở ba thành phố là Arlington, Dallas và Houston. Việc gia hạn này cũng bao gồm luôn cả khối nhân sự được cung cấp bởi chính quyền liên bang trong việc điều hành và giữ trật tự song song với việc cung cấp các liều thuốc chích ngừa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email