Trận bão tuyết mới của mùa đông ở tỉnh bang New Brunswick.

Moncton, New Brunswick: Trong những ngày thứ hai và thứ ba 23 tháng giêng, trong khi ở tỉnh bang Ontario có những trận mưa lớn và nhiều nơi có những trận mưa băng, thì tại tỉnh bang New Brunswick ở miền đông Canada, một trận bão tuyết lớn đã diễn ra với số tuyết rơi ở nhiều vùng trong phía bắc tỉnh bang lên đến 30 cm, trong khi số lượng nước mưa rơi xuống nhiều khu vực ở phía nam tỉnh bang lên đến 40 mm.
Theo bản công bố của sở Khí Tượng Canada thì tại nhiều nơi trong tỉnh bang New Brunbswick, tuyết bắt đầu rơi trong tối hôm thứ hai, trước khi chuyển thành mưa băng trong ngày thứ ba.
Sở Khí Tượng Canada cũng lên tiếng báo động là một trận bão băng lớn cũng diễn ra ở miền đông tỉnh bang Ontario và tỉnh bang Quebec trong ngày thứ ba.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email