Trăng huyết xanh

Toronto: Trong tối hôm thứ tư ngày 31 tháng giêng, người ta có thể ngắm trăng màu xanh cùng với thời điểm trăng tròn và nguyệt thực ( total lunar eclipse).
Đây là lần đầu tiên trong 35 năm qua, người ta trên thế giới có thể thấy trăng huyết xanh ( blue blood moon).
Những nơi có thể ngắm trăng huyết xanh hoàn toàn nhất trong đêm thứ tư là vùng Hawaii, Alaska cũng nhưng vùng Yukon của Canada , Úc Đại Lợi và Á Châu.
Những vùng không nhìn được trăng huyết xanh là vùng miền đông Hoa Kỳ, Âu Châu và phần lớn Nam Mỹ và Phi Châu.
Kỳ trăng tròn thứ nhì trong tháng giêng là trăng xan, và cũng là lúc trăng sáng nhất ( supermoon) cộng thêm nguyệt thực nên trăng có mầu đỏ huyết.
Cơ quan hàng không Hoa Kỳ NASA đã cho biết đây là lần đầu tiên có siêu trăng huyết xanh ( super blue blood moon) kể từ năm 1982 cho đến nay.
Nếu người ta không có dịp ngắm trăng huyết xanh hôm thứ tư, thì phải chờ cho đến năm 2037 mới có dịp ngắm lại trăng huyết xanh.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email