Trẻ em bản địa được hưởng lợi từ chương trình tăng cường sức khỏe

Khoảng 90 chương trình phát triển mầm non bản địa đang nhận được tới 100.000 đô la cho mỗi chương trình để cải thiện sức khỏe cho hơn 1.700 trẻ em thông qua chương trình văn hóa trên đất liền.

Bà Katrina Chen, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về Chăm sóc Trẻ em cho biết: “Đại dịch đã cho thấy rõ tầm quan trọng của việc ra ngoài đối với sức khỏe tinh thần, thể chất và tâm linh của chúng ta. Khoản tài trợ này sẽ giúp cải thiện các chương trình ngoài trời cho trẻ em Bản địa và hỗ trợ phát triển các kết nối mạnh mẽ hơn với bản sắc và truyền thống văn hóa của trẻ em.”

Mười hai địa điểm Khởi đầu của Thổ dân ở Thành thị và Cộng đồng phía Bắc (AHSUNC = Aboriginal Head Start in Urban and Northern Communities) bên ngoài khu bảo tồn và 78 địa điểm Khởi đầu của Thổ dân trong Khu bảo tồn (AHSOR = Aboriginal Head Start On-Reserve) là những địa điểm đầu tiên nhận được sự hỗ trợ để tạo ra không gian vui chơi và học tập ban đầu an toàn, ngoài trời cho trẻ em. Các tổ chức sẽ nhận được khoản tài trợ này thông qua khoản đầu tư 10 triệu đô la trong khuôn khổ Chương trình Cơ sở hạ tầng Phục hồi Kinh tế Cộng đồng (CERIP = Community Economic Recovery Infrastructure Program). Các cộng đồng Bản địa đã xác định rằng việc cải thiện khả năng tiếp cận với các chương trình trên đất liền là rất quan trọng để hỗ trợ sức khỏe của các gia đình sống cả trong và ngoài Khu Bảo tồn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email