Trên 1 triệu người Mỹ nhiễm covid và trên 10 ngàn người chết trong vòng 1 tuần lễ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 9, thì làn sóng đại dịch covid đang diễn ra ở Hoa Kỳ đã ngày một khủng khiếp hơn.
Trong vòng 1 tuần qua, có thêm hơn 1 triệu người Mỹ nhiễm covid và trong số này có 10,100 người chết.
Những tiểu bang có nhiều người chết nhất là tiểu bang Texas, Georgia và North Carolina.
Trong tuần qua có 1.02 triệu người Mỹ nhiễm covid và đây là một bước lùi trong cuộc chiến chống covid, vì vào tháng 6 trước đó, trong 1 tuần chỉ có 80 ngàn người Mỹ nhiễm covid.
Các tiểu bang có nhiều người bị lây nhiễm covid nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp là các tiểu bang Tennessee, West Virginia, Alaska, Wyoming, South Carolina, Montana và Kentucky.
Tính đến nay có trên 670 ngàn người Mỹ chết vì covid.
Tỷ lệ số người Mỹ từ 12 tuổi trở lên, được chủng ngừa covid hai mũi hoàn toàn là 63.5 phần trăm so với tỷ lệ chủng ngừa covid hoàn toàn ở Canada là 78.5 phần trăm.

Nhận báo giá qua email