Trên 1 triệu người trên thế giới nhiễm COVID-19

Toronto: Theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins Hoa Kỳ, thì tính đến ngày thứ năm 2 tnáng 4 có trên 1 triệu người bị nhiễm COVID-19 trên thế giới và trong số này có 54,488 người chết.
Tại Hoa Kỳ số người bị nhiễm coronavirus lên đến trên 236 ngàn người và có 5,648 người chết.
Tại Canada trong ngày thứ năm có thêm 1,400 người bị nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên đến trên 11 ngàn người và có 130 người chết.
Trận đại dịch COVID-19 hoành hoành trong 2 tuần lễ, đã khiến cho 10 triệu người Mỹ mất công ăn việc làm: mức thất nghiệp của nước Mỹ hiện giờ còn tệ hơn mức thất nghiệp của thời kinh tế Đại Khủng Hoảng vào những năm 1918.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email