Trên 1 triệu ngườii Mỹ nhiễm covid ở tiểu bang Texas, nhiều tiểu bang tái phong tỏa.

Austin, Texas:Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 10 tháng 11, tiểu bang Texas là tiểu bang Mỹ đầu tiên có trên 1 triệu người nhiễm covid.
Theo bản thống kê của trường đại học Johns Hopkins thì trong ngày thứ ba có thêm 10,865 người bị nhiễm covid ở tiểu bang Texas, nâng tổng số người bị nhiễm ở tiểu bang này từ trước đến nay lên đến 1,010,364 người.
Có thêm 94 người chết ở tiểu bang Texas và nâng tổng số người chết vì covid ở tiểu bang này lên đến 19,337 người.
Số người nhiễm covid mà phải nằm bệnh viện ở tiểu bang Texas là 6,170 người.
Chính quyền ở nhiều tiểu bang Mỹ đã cho ban hành lệnh tái phong tỏa vì số người nhiễm covid ở các tiểu bang này gia tăng mạnh.
Số người nhiễm covid ở tiểu bang California gia tăng 32 phần trăm trong vòng 2 tuần lễ qua.
Hiện có 59 ngàn người Mỹ phải nằm bệnh viện vì nhiễm covid và có trên 100 ngàn người nhiễm covid một ngày trong vòng 6 ngày qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email