Trên 100 khoa học gia yêu cầu được cho thử thuốc chủng COVID-19 ngay trên người khỏe mạnh, để đốt thời gian tính

New York: Theo tin của đài CNN phổ biến hôm thứ sáu ngày 17 tháng 7, có trên 100 các khoa học gia Hoa Kỳ, ký tên trong một bức thư gửi cho bác sĩ Francis Collins, giám đốc viện y tế quốc gia, The National Institutes of Health, yêu cầu bác sĩ giám đốc cho đốt giai đoạn trong việc thử nghiệm tìm thuốc chủng COVID-19, bằng cách cho thử ngay lên trên những người khỏe mạnh, trong cách thử gọi là “human challenge trials” ( cuộc thách thức trên con người).
Các khoa học gia cho là việc tìm ra thuốc chủng COVID-19 là một chuyện hết sức khẩn cấp cứu nguy cho thế giới, trong khi các cuộc tìm thuốc chủng thông thường có thể kéo dài trong nhiều năm.
Trong cách thử “thách thức trên người”, các khoa học gia sẽ chích những corona virus vào những người mạnh khỏe, và sau đó họ chích những thuốc chủng đang được thử nghiệm vào những người vừa bị chích vi rút này và xem những thuốc chủng có hiệu lực.
Cách thử này cũng rất nguy hiểm, một khi thuốc chủng không có hiệu lực thì người được thử nghiệm có thể sẽ bị con vi rút tấn công và có thể chết !
Tuy nhiên cũng không thiếu gì người sẵn sàng : có trên 2 ngàn người đã tình nguyện cho cuộc thử nghiệm thuốc chủng COVID-19 ngay trên người này.

Tin tức khác...