Trên 1,500 người nhiễm covid ở Ontario và có trên 130 ngàn người nhiễm ở Quebec

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 21 tháng 11, thì trong 1 ngày trước đó có 1,588 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario.
Con số 1,588 người này là một con số kỷ lục về số người nhiễm trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario, nâng tổng số người nhiễm vi rút ở tỉnh bang này lên đến 102,378 người.
Đây là ngày thứ 16 liên tiếp mà tỉnh bang Ontario có trên 1 ngàn người nhiễm trong 1 ngày.
Trên toàn Canada có trên 323 ngàn người nhiễm và có trên 11,300 người chết.
Cũng trong ngày thứ bảy có thêm 21 người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario mà trong số 21 người này có 13 người sống ở các nhà dưỡng lão.
Cho đến nay có 3,472 người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario mà trong số này có 2,409 người trên 80 tuổi.
Hiện có 513 người phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario vì nhiễm covid mà trong số này có 146 bệnh nhân phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp và 87 người phải dùng máy trợ thở.
Tại tỉnh bang Quebec trong ngày thứ bảy 21 tháng 11, có thêm 1,189 người nhiễm covid và nâng tổng số người nhiễm covid ở tỉnh bang này lên đến 130,888 người.
Có thêm 32 người chết vì covid trong ngày thứ bảy ở tỉnh bang Quebec.
Có 646 người phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Quebec và trong số này có 99 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email