Trên 162 ngàn người nhiễm và trên 1,900 người chết vì covid ở Orange County.

Santa Ana, California: Theo những tin tức loan báo thì trong ngày thứ bảy 2 tháng giêng vừa qua, có thêm 4,406 người nhiễm covid ở quận Orange, tiểu bang California và nâng tổng số người bị nhiễm ở quận này kể từ có đại dịch đến bây giờ là trên 162 ngàn người. Có thêm 26 người chết trong ngày thứ bảy và nâng tổng số người chết vì covid ở quận Orange lên đến trên 1,900 người.
So sánh giữa quận Orange và thành phố Toronto về số người lây nhiễm và chết vì covid.
Quận Orange có 3 triệu dân trong khi thành phố Toronto có 6 triệu dân.
tại Orange county tính đến ngày thứ bảy 2 tháng giêng, có trên 160 ngàn người nhiễm và trên 1,900 người chết vì covid.
Tại thành phố Toronto cũng tính đến ngày thứ bảy, có gần 61 ngàn người nhiễm và trên 1,933 người chết.
Trong số 1,900 người chết ở quận Orange thì gần một nửa là những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão.
Cũng theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy thì hiện tại có 2,097 người ở quận Orange phải nằm trong bệnh viện vì nhiễm covid và trong số này có trên 500 người phải nằm trong phòng cấp cứu, và đã khiến các khu cấp cứu khẩn cấp tại các bệnh viện trong quận không còn lấy một giường trống.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email