Trên 2 ngàn căn nhà ở thành phố Vancouver phải đóng thuế "nhà không có người ở"

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 7 tháng 3, có đến 2,132 căn nhà mà chủ nhân mua và không cư ngụ ở thành phố Vancouver trong năm qua 2017.
Trong năm qua, chính quyền thành phố Vancouver đã thông qua luật đánh thuế những căn nhà trống không có người ở, the Vancouver’s Empty Homes Tax.
Những căn nhà trống này sẽ bị đánh thuế 1 phần trăm vào giá nhà mà chính quyền thành phố đã ước tính để đánh thuế thổ trạch: một căn nhà trung bình 1 triệu dollars sẽ bị đánh thuế nhà trống 10 ngàn dollars.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì phần lớn những căn nhà để trống này là những căn nhà mà người giầu ở nước ngoài, nhất là ở Trung quốc, mua để giữ tiền, để tẩu tán tài sản ra nước ngoài và hơn nữa là để có thể xin vào thường trú nhân của Canada, cho nên có đóng thêm 10 ngàn dollars tiền thuế, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cho những người giầu có này

Xem thêm

Nhận báo giá qua email