Trên 20 ngàn người vượt biên giới Mỹ qua Canada xin tỵ nạn

Ottawa: Trong năm 2017, sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã tiếp nhận trên 20 ngàn người vượt biên giới Hoa Kỳ vào Canada xin tỵ nạn.
Số người xin tỵ nạn từ biên giới Hoa Kỳ chạy sang là 20,593 người.
Người ta cũng không biết rõ là trong tổng số 20,593 người xin tỵ nạn, sẽ có bao nhiêu người được chấp thuận ở lại Canada? Tuy nhiên một điều chắc chắn là nuôi ăn ở và cung cấp các dịch vụ y tế, học vấn cho số người này sẽ là một chi phí lớn lao và không biết sẽ kéo dài cho đến bao lâu?
Số chi phí này sẽ do những cư dân Canada, qua việc đóng thuế cho chính quyền, đài thọ.
Theo những nhận định của các nhà chuyên môn thì số người vượt biên giới Mỹ qua Canada tỵ nạn sẽ còn gia tăng cao hơn nữa trong năm nay 2018, khi chính quyền Mỹ có thể sẽ hủy bỏ những bảo đảm sinh sống tạm thời cho khoảng 300 ngàn người ngoại quốc hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email