Trên 200 triệu liều thuốc chủng ngừa covid được sử dụng trong vòng 100 ngày tổng thống Biden lên nắm quyền.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 21 tháng 4, tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã đạt được một thành quả, mà ông đã hứa trong ngày nhậm chức.
Mới đầu tổng thống Biden hứa là trong vòng 100 ngày từ khi ông nắm quyền, ông sẽ cho chủng ngừa 100 triệu mũi thuốc.
Nhưng sau đó với những tiến triển tốt đẹp của chương trình chủng ngừa, ông đã gia tăng con số 100 triệu mũi thuốc lên 200 triệu.
Theo như những công bố của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, thì tính đến ngày thứ tư 21 tháng 4, có 213 triệu liều thuốc được sử dụng và có ít nhất 133 triệu người Mỹ đã được chủng ngừa 1 mũi thuốc.
Cũng theo tổng thống Biden thì Hoa Kỳ sẽ đủ thuốc chủng ngừa cho tất cả cư dân vào cuối tháng 5 sắp đến.
Bắt đầu từ ngày thứ hai 19 tháng 4, tất cả cư dân Mỹ từ 16 tuổi trở lên đều có thể ghi danh chủng ngừa.
Tính trung bình, một ngày có trên 3 triệu người Mỹ được chủng ngừa.
Tính đến nay trên thế giới có trên 143 triệu người nhiễm covid với trên 3 triệu người chết.
Tại Hoa Kỳ có gần 32 triệu người nhiễm covid và gần 570 ngàn người chết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email