Trên 240 ngàn người làm đơn xin tiền trợ cấp CRB trong ngày đầu tiên

Ottawa: Ngày thứ hai 12 tháng 10 là ngày đầu tiên mà cư dân Canada có quyền xin tiền trợ cấp phục hồi CRB. Tuy có những trục trặc trong hệ thống máy điện toán vì có quá nhiều người xin cùng một lúc, nhưng theo sở thuế Canada CRA, thì trong ngày thứ hai này có trên 240 ngàn người làm đơn qua mạng inernet.
Tiền trợ cấp phục hồi CRB dành cho những người đã xin tiền trợ cấp khẩn cấp CERB, và lại không đủ điều kiện xin tiền trợ cấp thất nghiệp EI, sau khi tiền trợ cấp khẩn cấp CERB chấm dứt vào cuối tháng 9.
Những người được chấp thuận cho nhận tiền trợ cấp phục hồi sẽ nhận tiền và thời gian tương tự như việc nhận tiền trợ cấp khẩn cấp CERB: mỗi tuần nhận $500 và kéo dài trong thời gian 26 tuần.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email