Trên 3 ngàn nhân viên y tế tỉnh bang B.C. chưa chủng ngừa covid, bị cho nghỉ việc không lương

Vancouver: Vào ngày thứ hai 1 tháng 11, vẫn còn 3,325 nhân viên y tế làm việc ở các bệnh viện ở tỉnh bang British Columbia vẫn chưa chủng ngừa covid và những người này đã bị chính quyền tỉnh bang cho nghỉ việc không lương.
Trong cuộc họp báo diễn ra trong hôm thứ hai, ông Adrian Dix, bộ trưởng y tế của tỉnh bang B.C. nói là vào giữa đêm ngày chúa nhật 31 tháng 10, thì trong số 127,448 nhân viên làm việc trong các bệnh viện tỉnh bang, có 122,059 người đã chủng ngừa covid hoàn toàn, 2,064 người chủng ngừa 1 mũi và phần còn lại chưa chủng ngừa, đã bị cho nghỉ việc không lương.
Vì số nhân viên bị cho nghỉ việc này, nhiều bệnh viện ở trong tỉnh bang B.C. như bệnh viện ở các khu vực Keremeo, Abbotsford, Kelowna.. đã không có đủ nhân viên làm việc.
Trong khi đó chính quyền tỉnh bang B.C. cũng công bố là tất cả các công chức tỉnh bang phải chủng ngừa hoàn toàn vào ngày 20 tháng 11 sắp tới và những người nào chưa chủng ngừa vào thời điểm đó, cũng bị cho nghỉ việc không lương.