Trên 30 phần trăm những người Canadians không có khả năng trả nợ đúng hạn

Ottawa: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức tham vấn tài chánh MNP thì một phần ba số người Canadians được hỏi ý kiến đã cho biết là không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn và số nợ nần ngày một tăng.
33 phần trăm số người được hỏi ý kiến cho biết là số tiền lương kiếm được hàng tháng không đủ để trả nợ, trong khi 48 phần trăm số người được hỏi ý kiến cho biết là họ chỉ dư cỡ $200 một tháng, sau khi trả hết nợ nần.
Đây là một điều đáng nguy vì mức lãi suất ngân hàng cũng như mức lãi suất nợ nhà hiện ở mức thấp nhất trong vòng nhiều thập kỷ qua ở Canada, và với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, ngân hàng trung ương Canada dự trù có thể cho gia tăng mức lãi suất nhiều lần trong năm nay?
Theo ông Grant Bazian, chủ tịch của tổ chức tham vấn MNP thì chỉ cần ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm .25 phần trăm, là sẽ có rất nhiều người không có khả năng tiếp tục trả nợ nhà?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email