Trên 30 triệu người Anh được chủng ngừa và số người chết vì covid giảm còn 19 người

London:Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 28 tháng 3, đã có trên 30 triệu người trong số 68 triệu dân nước Anh được chủng ngừa covid, hay trên 50 phần trăm những người trưởng thành ở Anh đã được chủng ngừa, và việc chủng ngừa hàng loạt và nhanh chóng ở nước Anh đã đem lại nhiều thành công.
Tính đến ngày thứ bảy 27 tháng 3, số người nhiễm covid ở nước Anh xuống còn 3,862 người, so với con số trên 68 ngàn người một ngày vào đầu tháng giêng.
Số người chết vì covid cũng giảm còn 19 người trong ngày thứ bảy, so với con số trên 1,600 người một ngày trong tháng giêng.
Trong vòng từ ngày 8 tháng chạp năm ngoái 2020 cho đến ngày 27 tháng 3, có 30,151,287 người trưởng thành ở nước Anh được chủng ngừa.
Và trong số này có 3,527,481 người được chủng ngừa hoàn tất 2 lần.
Tính đến nay có trên 4.3 triệu người Anh nhiễm covid và có trên 126 ngàn người chết vì covid

Xem thêm

Nhận báo giá qua email