Trên 4,200 người bị nhiễm covid trong một ngày ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Tuy có những nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc chủng ngừa cấp tốc cho cư dân trong tỉnh bang Ontario, nhưng cùng 1 lúc với những gia tăng của số người được chủng ngừa thì cũng có những gia tăng của số người bị lây nhiễm covid.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 4, thì trong ngày thứ năm trước đó có 4,227 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario: con số cao đứng hàng thứ nhì kể từ khi có đại dịch diễn ra ở tỉnh bang Ontario.
Ngoài những việc như ra lệnh ” phải ở nhà” cho các cư dân, chính quyền tỉnh bang Ontario cũng yêu cầu các bệnh viện tạm ngưng các cuộc giải phẩu theo lịch trình, để chú tâm và dồn nhân lực và phương tiện trong việc chống đại dịch.
Tỷ lệ lây nhiểm ở tỉnh bang Ontario hiện nay là 6.3 phần trăm.
Cũng trong hôm thứ năm có thêm 18 người chết và nâng tổng số người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario là 7,512 người.
Số người phải nằm bệnh viện và ở trong các khu cấp cứu của tỉnh bang Ontario cũng lên đến mức kỷ lục: với 1,492 người phải nằm bệnh viện và trong số này có 552 người phải nằm trong các khu cấp cứu, 359 người phải dùng máy trợ thở.
Đa số những người bị nhiễm covid trong ngày thứ năm, ở trong vùng đại thủ phủ Toronto, với 1,218 người ở Toronto, 762 người ở vùng Peel và 532 người ở vùng York.
Số người lây nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec cũng gia tăng: có thêm 1,683 người bị nhiễm covid trong ngày thứ năm 8 tháng 4, gấp đôi số người bị nhiễm covid trong 1 ngày vào tuần trước đó.
Có thêm 8 người chết vì covid ở tỉnh bang Quebec và nâng tổng số người chết ở tỉnh bang này lên đến 10,726 người.
Tuy nhiên so với số người nhiễm covid và phải nằm bệnh viện ở tỉnh bang Ontario, thì số người phải nằm bệnh viện ở tỉnh bang Quebec ít hơn, chỉ có 569 người phải nằm trong các bệnh viện và trong số này có 134 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Tính đến ngày thứ năm 8 tháng 4, có ít nhất gần 6.5 triệu người Canadians được chủng ngừa ít nhất 1 mũi hay 17.3 phần trăm dân số, so với ít nhất 112 triệu người Mỹ được chủng ngừa ít nhất 1 mũi hay 34.1 phần trăm dân số.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email