Trên 5 ngàn người Canadians bị nhiễm covid trong 1 ngày: Canada trong cơn sốt ngăn ngừa đại dịch

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy ngày 21 tháng 11, thì trong ngày thứ sáu trước đó có trên 5 ngàn người Canadians đã nhiễm covid ở trên toàn Canada, và số người nhiễm covid ở 4 tỉnh bang đã lên đến mức cao nhất.
Các tỉnh bang Ontario, New Brunswick, Saskatchewan và Alberta đã có số người nhiễm covid trong 1 ngày lên đến mức cao nhất.
Chính quyền liên bang cũng như các tỉnh bang đang có những nỗ lực ngăn chận, vì họ sợ rằng nếu không gia tăng những giới hạn, thì số người Canadians bị nhiễm covid có thể lên đến trên 20 ngàn người một ngày vào tháng chạp sắp đến.
Trong ngày thứ sáu 20 tháng 11, có 1,588 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario, 1,336 người nhiễm covid ở tỉnh bang Alberta, 23 người bị nhiễm ở tỉnh bang New Brunswick và 439 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Saskatchewan.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email