Trên 5 triệu du khách đến Việt Nam trong 3 tháng

Hà Nội: Cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jung Un diễn ra ở Hà Nội trong tháng hai, đã giúp làm gia tăng số lượng khách du lịch đến Việt Nam trong năm nay.
Theo những báo cáo của tổng cục du lịch Việt Nam, thì trong ba tháng đầu năm 2019, có gần 5 triệu du khách đến Việt Nam.
Theo những đề cao của tổ chức tham vấn du lịch trên mạng Trip Advisor thì Hà Nội đã qua mặt những thành phố khác như Tokyo, Hồng Kông, Sydney.. để ở trong danh sách 25 thành phố nên viếng thăm nhất trong năm 2019.
Trong năm 2018, có 15 triệu du khách đến Việt Nam và các giới chức trong tổng cục du lịch Việt Nam hy vọng là trong năm nay số du khách đến Việt Nam sẽ lên đến trên 18 triệu người.