Trên 50 phần trăm những người Canadians có nợ nhà đang lo lắng

Toronto: Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Leger& Leger cho đài truyền hình BNN Bloomberg vừa được phổ biến hôm thứ hai ngày 31 tháng 10, thì trên 50 phần trăm những người Canadians có nợ nhà, lo lắng về việc mức lãi suất sẽ gia tăng, khi họ phải tái hạn nợ mua nhà.
Theo kết quả của cuộc thăm dò ý kiến thì 53 phần trăm những người có nợ nhà, được hỏi ý kiến, lo lắng là họ có khả năng trả nợ nhà hay không, khi đến khi phải tái hạn?
38 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết là họ sẽ cắt giảm chi tiêu, để có tiền trả nợ nhà hàng tháng khi phải tái hạn.
Mức lãi suất nợ nhà theo sau những gia tăng của mức lãi suất căn bản.
Trong ngày thứ tư 26 tháng 10 vừa qua, ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm và ở mức 3.75 phần trăm. Mức lãi suất căn bản gia tăng từ mức 0.25 phần trăm vào ngày đầu năm lên 3.75 phần trăm như hiện nay.
Trong khi mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định cũng đã lên đến 5.6 phần trăm, so với mức lãi suất có 2 phần trăm vào những ngày đầu năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email