Trên 50 phần trăm những người Mỹ trên 18 tuổi, đã được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi thuốc.

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bịnh tật Hoa Kỳ, CDC, thì tính tới nay có trên 50 phần trăm những người Mỹ trên 18 tuổi đã được chủng ngừa covid ít nhất là một mũi thuốc.
Có 130 triệu những người Mỹ trên 18 tuổi hay 50.4 phần trăm những người Mỹ trưởng thành, đã được chủng ít nhất 1mũi thuốc.
Có gần 84 triệu người Mỹ hay 32.5 phần trăm những người Mỹ trưởng thành đã được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.
Trong hôm chúa nhật ngày 18 tháng 4, chính quyền nhiều tiểu bang đã bắt đầu cho chủng ngừa những thiếu niên từ 17 tuổi trở lên.
Cũng tính đến ngày chúa nhật, có 209 triệu liều thuốc chủng ngừa covid đã được chủng cho cư dân Mỹ gồm 109 triệu liều thuốc Pfizer, 92 triệu liều Moderna và 7.9 triệu liều thuốc Johnson& Johnson.
Trong khi đó chính quyền Canada vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc chiến chống covid vì không có đủ thuốc chủng: Hiện chỉ có 8.8 triệu người Canadians hay 23.6 phần trăm dân số được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email