Trên 500 bác sĩ tỉnh bang Ontario đã kiếm trên 1 triệu dollars một năm.

Toronto: Theo những tiết lộ của bác sĩ  Eric Hoskins, bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario đã cho biết trong hôm thứ sáu ngày 22 tháng 4, là có trên 500 bác sĩ ở tỉnh bang Ontario đã gửi hóa đơn đòi tiền khám bệnh nhân, đến cơ quan y tế tỉnh bang, mà số tiền lên đến trên 1 triệu dollars cho  từng bác sĩ.

Cũng theo bác sĩ bộ trưởng y tế thì người bác sĩ đòi lương cao nhất trong năm ngoái, là một bác sĩ chuyên khoa mắt, với tiền hóa đơn lên đến 6.6 triệu dollars.

Theo ông bộ trưởng y tế thì số 500 bác sĩ này chỉ là  2 phần trăm trong tổng số các bác sĩ ở tỉnh bang Ontario, nhưng  lại lãnh số lương tương đương với 10 phần trăm của tổng số tiền mà tỉnh bang phải trả cho các bác sĩ trong năm qua là 677 triệu dollars.

Trong số 500 bác sĩ có lương trên 1 triệu này, có 154 bác sĩ quang tuyến, 85 bác sĩ chuyên khoa mắt, 57 bác sĩ chuyên khoa tim.

Hiện nay không có mức lương ấn định tối đa cho một bác sĩ ở tỉnh bang Ontario. Lương trung bình của một bác sĩ ở tỉnh bang Ontario là $368,000.

Nhận báo giá qua email