Trên 60 trẻ em ở trong trại cầm giữ di dân ở tiểu bang California, bị nhiễm covid

Long Beach, California: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 5, có trên 60 trẻ em di dân ở trong trại cầm giữ di dân ở trung tâm hội nghị Long Beach, đã bị nhiễm covid.
Việc này đã gây những lo ngại về chuyện chính quyền Mỹ đang cầm giữ những trẻ em di dân đến biên giới Mỹ- Mễ Tây Cơ một mình.
Hiện nay trung tâm hội nghị Long Beach đang cầm giữ 728 trẻ em. Trung tâm này có chỗ cho 1 ngàn trẻ em nếu cần.
Những trẻ em bị nhiễm covid đã được di chuyển đến một nơi biệt lập, và được các viên chức y tế của trường đại học y khoa UCLA chăm sóc.
Hàng chục ngàn trẻ em di dân đã đến biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ trong năm nay, kể từ khi tổng thống Biden lên nắm quyền.
Riêng trong tháng 3 năm nay có đến trên 19 ngàn trẻ em di dân đã đến biên giới Mỹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email