Trên 65 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario sẽ được chủng ngừa covid vào cuối tháng 5.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 5 tháng 5, chính quyền tỉnh bang Ontario loan báo là tỉnh bang này dự trù sẽ chủng ngừa cho trên 65 phần trăm cư dân trong tỉnh bang tính cho đến ngày cuối tháng 5 năm nay.
Con số 65 phần trăm cư dân của một quốc gia được chủng ngừa covid là một con số quan trọng.
Trong khi theo những ước tính của các chuyên gia y tế thì cần phải có ít nhất trên 70 phần trăm dân số của một quốc gia được chủng ngừa, trước khi người ta có thể an tâm là tình trạng lây nhiễm bầy đàn sẽ giúp ngăn chận hoàn toàn sự lây nhiễm.
Tuy nhiên trên thực tế, muốn chiến thắng covid, người ta cần phải có ít nhất trên 60 phần trăm dân số được chủng ngừa:
-Tại Do Thái, không có những lây nhiễm covid ở xứ này khi có trên 60 phần trăm cư dân được chủng ngừa.
-Tại Anh quốc, tính đến ngày thứ tư 5 tháng 5, có 34.8 triệu người Anh được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc hay 66 phần trăm dân số. Thủ tướng Boris Johnson đã nói đến chuyện hủy bỏ lệnh phong tỏa trong những ngày sắp tới, khi con số người lây nhiễm và chết vì covid sút giảm mạnh.
Tại Canada hiện nay chỉ mới có khoảng 35 phần trăm dân số được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc.
Nếu những dự tính chủng ngừa cho trên 65 phần trăm dân số thực hiện được, thì rất có nhiều hy vọng cư dân trong tỉnh bang Ontario sẽ có một mùa hè tươi đẹp, không lo lắng và nền kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email