Trên 650 ngàn người Việt, tha phương cầu thực

Đài Bắc: Theo những tin tức loan báo từ chính quyền Việt Nam hôm thứ ba ngày 7 tháng giêng, thì hiện nay có khoảng 650 ngàn người Việt, đi lao động ở 40 quốc gia trên thế giới.
Và riêng trong năm 2019, có 147,387 người Việt đi lao động ở nước ngoài: con số cao nhất trong vòng 6 năm qua, và vượt qua con số ước tính 120 ngàn người của chính quyền Việt Nam.
Trong số 147, 387 người Việt đi lao động nước ngoài trong năm ngoái 2019, có 80 ngàn người hay 54 phần trăm đi làm ở Nhật, 37 phần trăm hay 54,480 người đi làm ở Đài Loan.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email