Trên 77 ngàn người Mỹ bị nhiễm COVID-19 và gần 1 ngàn người chết trong một ngày.

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản tin của trường đại học John Hopkins phổ biến hôm thứ sáu ngày 17 tháng 7, thì càng ngày số người mỹ bị nhiễm và chết vì COVID-19 ngày một tăng, sau khi các tiểu bang Hoa Kỳ cho mở cửa lại guồng máy kinh tế mà nhiều người nói là quá sớm.
Trong ngày thứ năm 16 tháng 7, có thêm 77,255 người nhiễm COVID-19 và có thêm 943 người chết, nâng tổng số người nhiễm vi rút ở Hoa Kỳ lên đến trên 3.6 triệu người và trên 139 ngàn người Mỹ chết vì vi rút: một con số kinh khủng mà dường như các viên chức trong chinh quyền Mỹ cũng như một số cư dân Mỹ không quan tâm lắm.
So sánh với Canada, với dân số bằng 1 phần 10 dân số Hoa Kỳ và chỉ có trên 111 ngàn người nhiễm và gần 9 ngàn người chết.
Số người chết vì vi rút quá nhiều khiến cho nhiều bệnh viện ở hai tiểu bang Arizona và Texas phải mướn những xe vận tải có thùng đông lạnh, để chứa xác vì nhà xác của các bệnh viện không còn chỗ.
Tại quận Hidalgo, tiểu bang Texas, nhiều bệnh nhân đã phải chờ 10 tiếng đồng hồ, trước khi được chẩn bệnh, vì có quá nhiều bệnh nhân mà không đủ bác sĩ cũng như dụng cụ.
Theo bác sĩ Ivan Melendez của quận Hidalgo thì bệnh viện cần thêm người và các nhân viên bệnh viện đã quá mệt. Cũng theo bác sĩ Menlendez thì số bệnh nhân bị COVID-19 phải vào phòng cấp cứu khẩn cấp ICU gia tăng đột ngột từ 4 bệnh nhân lên 211 người và số người cần máy thở gia tăng từ 3 người lên đến 135.
18 tiểu bang mở cửa lại quá sớm, có thể sẽ phải đóng cửa guồng máy kinh tế trở lại để ngăn ngừa sự lan tràn của loài vi rút.
Trong khi đó vẫn còn những tranh luận giữa những người ủng hộ và chống đối việc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng.
Cũng trong hôm thứ năm, thống đốc Brian Kemp của tiểu bang Georgia đã thưa bà Keisha Bottoms, thị trưởng thành phố Atlanta ra tòa, vì bà thị trưởng đã ra quyết định buộc người ta phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng ở thành phố Atlanta.

Tin tức khác...