Trên 90 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

New York: Tính đến ngày thứ bảy 31 tháng 10, và chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử tổng thống, nhưng số người Mỹ đi bầu sớm đã lên đến 1 kỷ lục là trên 90 triệu người.
90 triệu người hay 43 phần trăm tổng số cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử này.
Trên một nửa số cử tri ở 14 tiểu bang đã bỏ phiếu.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, chỉ có 136.5 triệu người Mỹ đi bầu.
Nhiều người Mỹ không đi bầu trong những kỳ bầu cửa trước đã đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống kỳ này, vì họ thấy là sự hơn thua giữa kẻ thắng và người thua trong cuộc bầu cử tổng thống trước suýt soát nhau: hơn thua có vài trăm phiếu ở nhiều đơn vị bầu cử.
Năm nay người ta đi bầu sớm để tránh cảnh phải chen chúc, chờ đợi trong ngày 3 tháng 11 và tránh nguy hiểm lây nhiễm covid.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email